Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "ΜΥΚΟΝΟΣ-ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ"

Μας εστάλη το παρακάτω ΔΛΕΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μύκονος 31-08-10
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε στις 31-08-10 στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μυκόνου σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής όπως ορίζει το άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ν.3463/2006. Κατά την συνεδρίαση ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ‘Μύκονος Επόμενη- Μέρα ‘ κ. Α. Φιορεντίνος στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε μεταξύ των άλλων, στην μεγάλη καθυστέρηση αποπεράτωσης των νέων λιμενικών εγκαταστάσεων. Στην στασιμότητα του έργου σύνδεσης των δύο λιμένων με ηλεκτρικό μέσο μεταφοράς. Στην αδιαφορία για την ανάθεση οργάνωσης των λειτουργιών μεταξύ των δύο λιμένων. Στην ανυπαρξία Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Αθλησης. Στην υστέρηση για την ολοκλήρωση της μελέτης Ρωμανού για τις χρήσεις γης και την ανάπλαση της περιοχής των Κάτω Μύλων. Τόνισε την αναγκαιότητα δημοσιοποίησης της δεύτερης έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών περί καθολικού ελέγχου όλων των Δημοτικών Εσόδων στο Δ.Σ και κυρίως στην κοινωνία.

Κατόπιν υπέβαλλε ερωτήματα σε συνέχεια σχετικού εγγράφου που έχει υποβάλλει για τις ενέργειες που έχει προβεί ο Δήμος ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας και η διασφάλιση της είσπραξης εσόδων από την εκμίσθωση χρήσης τμημάτων παραλιών του Δήμου. Αναφορικά με τις τελευταίες παραγγελίες της εισαγγελέως Σύρου τόνισε την εμπιστοσύνη του προς την δικαιοσύνη.

Τέλος επισήμανε την αναγκαιότητα ενημέρωσης για δύο μεγίστης σημασίας θέματα που αφορούν τον Δήμο και την κοινωνία. Πρώτον τους λόγους αδυναμίας του Δημάρχου να καταθέσει τον ισολογισμό στο Δ.Σ όπως ορίζει ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και Δεύτερον επί ποιών ερωτημάτων της κ. Εισαγγελέας Σύρου έχουν κληθεί να καταθέσουν ο κ. Δήμαρχος και οι κ. Αντιδήμαρχοι σχετικά με το ολέθριο οικονομικό σκάνδαλο στον Δήμο. Τελειώνοντας αναφέρθηκε στην αναγκαία σύμπλευση με έντιμους ανθρώπους που πρεσβεύουν το ήθος την τιμιότητα και την αξιοπρέπεια καθώς και στην βεβαιότητα ότι η κοινωνία είναι πιο έτοιμη από ποτέ να συμπορευτεί για την Επόμενη Μέρα.

Για τον Συνδυασμό Μύκονος Επόμενη Μέρα
Ανδρέας Ν. Φιορεντίνος


Δεν υπάρχουν σχόλια: